Sanacija mosta

2017

Sanacija mosta preko Volujskog potoka na državnom putu IB reba br.33

UreĐenje korita

2017

Uređenje korita Volujskog potoka i Dubočke reke na državnom putu IB reda br.33

Rehabilitacija nadvožnjaka

2017

Produženi nadvožnjak na državnom putu IB reda br.12, deonica Novi Sad-Kać

Rehabilitacija nadvožnjaka

2017

Rehabilitacija nadvožnjak preko železničkih pruga Beograd-Niš i Trupale - Popovac: km 813+159,15

Rehabilitacija nadvožnjaka

2016

Rehabilitacija nadvožnjaka preko pruge i puta na deonici: Požega - Užice, Ariljska petlja

Rehabilitacija nadvožnjaka

2015

Rehabilitacija nadvožnjaka preko železničke pruge Veliko Orašje - Velika Plana , na autoputu E-75.

Rehabilitacija Mosta

05/10/2011

Rehibilitacija mosta "Šabazovica" na KM 764 + 125. Autoput E - 75, Deonica Beograd - Niš.

Sanacija tunela

21/01/2006

Sanacija tunela "Križevići" na pruzi Tuzla -
Zvornik Novi.

Sanacija vijadukta

08/05/2008

Sanacija vijadukta Ražanj. Autoput E - 75 na deonici Beograd - Niš.

Sanacija kosine

07/12/2007

Sanacija kosine zaseka od 98 + 605 km do 98 + 750 km na pruzi Beograd - Bar.

Izgradnja galerije

2004.

Galerija 1 i 2 na lokaciji Baković Klisura na magistralnom putu Kolašin - Mojkovac

Sanacija mosta

05/06/2003

Sanacija mosta preko Mlave na putu M - 25, 1 na deonici Požarevac - Veliko Gradište.

Stabilizacija tunela i galerije

02/11/2001

Stabilizacija tunela i galerije Mogren.

Sanacija tunela

16/08/2001

Sanacija tunela Lokve.

Sanacija klizišta

03/08/2001

Sanacija klizišta Ratac 1

Regulacije reke

20/07/2001

Regulacije reke Skrapež u km 132 + 300 - 132+675 pruge Beograd - Bar

Sanacija kosina

16/07/2001

Sanacija kosina na km 201 + 855 - 202 + 140 pruga Beograd - Bar

Zaštita kosine

07/06/2001

Zaštita kosine Rogov Krš

Izvođenje zgrade

16/06/2000

Izvođenje upravne zgrade Elektroprivrede u Trebinju, Republika Srpska